TB VỀ VIỆC LÀM VIỆC THỨ 7 NGÀY 17/06/2023 - KHỐI XƯỞNG

Thứ Th 3,
13/06/2023
Đăng bởi Hardware Hoa Đat

Căn cứ nội dung thông báo số 14/ĐLTA – QLVH về việc tạm ngừng cung cấp điện của Điện lực Thuận An. Công ty thông báo đến toàn thể CB – CNV công ty vấn đề làm việc thứ 7 ngày 17/06/2023, cụ thể như sau:

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: