THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Thứ Th 4,
23/11/2022
Đăng bởi Hardware Hoa Đat

Thông Báo Chính Sách Phát Triển Sản Phẩm 

Nhằm thúc đẩy toàn thể cán bộ, công nhân viên Hoa Đạt Hardware đóng góp ý tưởng phát triển sản phẩm giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm tới Khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nay Hoa Đạt Hardware triển khai chính sách phát triển sản phẩm như sau:

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: