THÔNG BÁO CƠ CHẾ LƯƠNG VÀ TRÍCH THƯỞNG CUỐI NĂM 2023

Thứ Th 3,
06/12/2022
Đăng bởi Phương Haravan
  • Căn cứ vào nội quy lao động, quy chế lương của Công ty. 
  • Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và tình hình thực tế của Công Ty. 

Công Ty Vinahardware thông báo đến toàn thể CB - CNH về Cơ chế lương và trích thưởng cuối năm, cụ thể như thông báo đính kèo dưới đây:

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: