THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CA LÀM VIỆC KHO VÀ SIÊU THỊ

Thứ Th 2,
06/03/2023
Đăng bởi Hardware Hoa Đat

Để đảm bảo tiến độ và số lượng hàng hóa cho bộ phận giao hàng xuất phát đúng thời gian quy định, công ty sắp xếp và thông báo về việc điều chỉnh ca làm việc của bộ phận Kho và Siêu thị, cụ thể như sau:

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: