Thông Báo Quy Đinh Các Nội Dung Liên Quan Đến Vấn Đề Thanh Toán

Thứ Th 5,
10/08/2023
Đăng bởi Hardware Hoa Đat

Để đảm bảo đúng quy định về tài chính, các khoản thanh toán được thực hiện minh bạch, đầy đủ chứng từ cần thiết, Công ty thông báo đến toàn thể CB – CNV các phòng ban về quy định các nội dung liên quan về vấn đề thanh toán, cụ thể như sau:

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: