THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHỤ KIỆN SẢN PHẨM - CHỐT KỆ GIÀY

Thứ Th 4,
07/12/2022
Đăng bởi Hardware Hoa Đat

Nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, bảo đảm vận hành tốt hơn. Bộ phụ kiện của kệ giày hiện đã tiến hành cải tiến, đã thay đổi cấu hình của phụ kiện CHỐT KỆ GIÀY từ cấu hình TRÒN thành cấu hình HÌNH CHỮ NHẬT. Công ty thông báo đến Bộ phận liên quan thực hiện các nội dung chi tiết như nội dung đính kèm sau:

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: